Gaetano Urzì, Elisabetta Urzì

Vincenzo Testa, Biagio Testa, Giuseppa Urzì, Strano Giovanni.

Via Santa Sofia 55

95123 – CATANIA
tel. 345 3881807
gaetano.urzi59@gmail.com